Tilbake til nettavis

Organisasjon

Styrets sammensetning i 2018

Se protokoll fra årsmøtet 13. mars 2018.

- - -

Leder: Ragnar Torgersen ragnarto@online.no

Nestleder: Eva Rueslåtten evarue@online.no

Styremedlemmer

Peter Sollie petersollie@hotmail.no

Erik Grønvold Erik.Gronvold@senior.hioa.no

Torstein Winger torstein.winger@ude.oslo.kommune.no

Bjørn Engstrøm bj-en@online.no

Heidi Trøen heidi.troen@getmail.no

Varamedlemmer

Rita Gundersen arnerita@online.no

Per Opsahl per.opsahl@teva.no

Roar Lüthcke rluthcke@online.no

Jon-Terje Bekken – kasserer jon-terje.bekken@getmail.no

Reidun Myster Beier

 

- - -

Se protokoll fra årsmøtet 28. mars 2017.

- - -

Klimatoppmøtet 2017

Groruddalen Miljøforum var medarrangør for klimatoppmøtet i Furuset bibliotek og aktivitetshus 27. mars 2017. Se annonsen for møtet her, og reportasjen i etterkant her.

Vi jobber blant annet for dette

 • Groruddalen Miljøforum (GM) ble stiftet i 1988 for å forene alle gode krefter for å oppnå en positiv miljøutvikling av våre nærområder.
 • GM er en fri og uavhengig interesseorganisasjon og et debattforum for alle som ønsker å delta i miljøskapende virksomhet i Groruddalen.
 • GM skal registrere og påpeke behov som må fylles for å gjøre Groruddalen til et godt sted å bo og arbeide.
 • GM er en paraplyorganisasjon hvor vellene, borettslag/sameier, andre organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner som er opptatt av miljøsaker i Groruddalen kan være medlemmer.

GM engasjerer seg særlig i

 • Vei- og kollektivtrafikk
 • Større utbyggings- og reguleringssaker
 • Luftforurensning
 • Støyproblemer
 • Flytrafikken
 • Bevaring av rekreasjonsområder for beboerne
 • Forsøpling
 • Miljøsaker generelt

Saker GM har fått gjennomslag for de senere år:

 • Kampen mot sentergata på Furuset
 • Mot bygging av McDonald på Stovner
 • Mot trailerparkering og bussgjennomkjøringer på Veitvet
 • Start av arbeid med en tungtrafikkplan for Groruddalen
 

Diverse informasjon

Valgmøte i Grorud samfunnshus 1. september 2015

Folkemøte: Groruddalens interesser i bystyret og stortinget

Folkemøte: Ahusbanen - når kommer den?

Åpent møte: Veien videre for Groruddalen

03-11-2014 Bymiljøetaten Tilsagnsbrev

24-09-2014 Nærmiljøkonferansen

2014 Medlemskontingent